Studium MBA v Praze

MBA (Master of Business Administration) představuje moderní koncept studia, který je orientován na praxi. Studium je určeno pro manažery, podnikatele, kteří si chtějí prohloubit své profesní zkušenosti a získat nové podněty pro řízení firmy i svůj osobní rozvoj. Poznatky předávají studentům odborníci s bohatými zkušenostmi z vrcholového managementu a špičkovým přehledem o daném oboru. Výuka se koná v Praze a probíhá interaktivní formou se zaměřením na konkrétní situace a případové studie tak, aby pro studenty byly nabyté informace ihned aplikovatelné v praxi.

Studujte s těmi nejlepšími!

Business Institut EDU a.s. se řadí mezi nejprestižnější MBA školy v České republice díky kvalitě vzdělávání, špičkovým lektorům, široké nabídce studijních oborů a výjimečnému přístupu ke studentům. Předané znalosti, zkušenosti, inspirace a vzájemné partnerství jsou pro nás prioritou. Naším cílem je nejen poskytovat kvalitní studium, ale také přidanou hodnotu v podobě vzdělávacích i společenských aktivit nad rámec studia a mnoha dalších výhod.

Proč si vybrat Business Institut?

 
 

Titul MBA

Titul MBA má svůj původ ve vzdělávacím systému angloamerických zemí a dnes již představuje standard pro všechny řídicí pracovníky, kteří chtějí udržet krok s novodobými trendy a dále se rozvíjet ve svém oboru i měkkých dovednostech. Titul MBA lze používat v běžném obchodním styku a uvádí se za jménem.

Forma studia

Studium MBA probíhá v českém jazyce, a to kombinovanou formou ve spojení tematických lektorských setkání a e-learningu. Studenti získají přístup do interaktivní studentské sekce (webového prostředí), kdese jim zobrazují studijní materiály, harmonogram a všechny potřebné informace týkající se studia a akcí pořádaných Business Institutem. Studentská sekce také slouží jako komunikační prostředí s lektory a studijním oddělením.

Lektorská setkání probíhají v sídle Business Institutu v centru Prahy, jsou nepovinná, nicméně účast vřele doporučujeme, neboť zde studenti mohou získat cenné zkušenosti, které v běžné literatuře nenajdou.

Studium je možné zahájit vždy 15. února, 1. května a 1. října, popřípadě v jiných termínech na základě individuální žádosti.

Průběh studia

Délka studia MBA dosahuje jednoho a půl roku. Student postupně prochází dvanácti studijními moduly, které jsou rozděleny do tří semestrů. Za prvních jedenáct modulů se koná vždy jedno lektorské setkání, které má formu workshopu o délce 3x60 minut. Na něm se lektor věnuje nejpodstatnějším informacím a jejich praktickému využití a studenti mají možnost zeptat se na vše, co je v dané oblasti zajímá. Za každý modul student zpracovává postupovou práci na vybrané téma. Poslední modul studia v závěrečném semestru je určen na vypracování závěrečné práce, jejíž obhajobou a zároveň složením závěrečné zkoušky je studium úspěšně zakončeno.

Studijní programy

Business Institut nabízí v České republice nejširší nabídku studijních oborů v programu MBA. Uchazeč si může vybrat z celkem 21 specializací:

Přijetí ke studiu

Pro přijetí ke studiu MBA je třeba vyplnit online přihlášku a zároveň doložit doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání (alespoň na bakalářské úrovni). V případě, že uchazeč nemá vysokoškolské vzdělání, ale středoškolské vzdělání s maturitou, může požádat o udělení výjimky pro přijetí ke studiu na základě manažerské praxe.


online přihláška

Cena studia

Studium MBA v Praze můžete absolvovat již za cenu 89.000 Kč bez DPH (k této částce je připočítáno DPH v zákonné výši). Poplatek za přihlášku činí 2.066 Kč bez DPH. Akce je časově omezena!

Zjistěte více o aktuálně nabízených akcích a bonusech, které získáte ke studiu.

Poplatek za studium zahrnuje nad rámec studijního programu:

  • přístup do právní knihovny Beck-online PRO zdarma
  • možnost navštěvovat blokové moduly, kde přednášejí špičky ve svých oborech, jako MUDr. Jan Cimický, CSc., prof. MUDr. Jan Pirk, CSc., Jan Přeučil, Roman Vaněk, JUDr. Pavel Telička, Ing. Zbyněk Frolík a mnoho dalších
  • možnost navštěvovat lektorská setkání z jiných programů (včetně poskytnutí studijních materiálů)
  • studijní materiály a konzultace s lektory
  • občerstvení na lektorských setkáních
  • služby knihovny
  • slavnostní promoci v Národním domě na Vinohradech
  • věrnostní kartu BONUS CLUB, která umožňuje čerpat výhody a slevy na více než 2000 obchodních místech
  • péči i po ukončení studia (spolupráce s personálními agenturami a head-huntery, pozvánky na další vzdělávací akce)
  • slevu na nákup literatury od společnosti Grada, Linde, ComputerPress.

online přihláška

Osobní reference

Více referencí naleznete zde.

Kontaktujte nás